pl | en | de


Rada Nadzorcza

• Mateusz Juroszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mateusz Juroszek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Skończył studia na kierunku zarządzenie i marketing, specjalność zarządzanie strategiczne. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu STS SA. Pan Mateusz Juroszek od 2011 do 2019 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu ATAL S.A.

 

• Krzysztof Ciołek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek: prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1998 – 2010 w KPMG Sp. z o.o. jako menadżer,
• w roku 2001 w Armatura S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w Sindbad S.A. z siedzibą w Opolu jako członek rady nadzorczej,
• w latach 2009 – 2010 w Travelplanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,
• od roku 2011 w ARDO S.A. z siedzibą w Warszawie jako członek rady nadzorczej,
• od roku 2011 własna działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek,
• od roku 2012 w Spółce jako członek Rady Nadzorczej.
• spełnia kryterium niezależności.

 

• Dawid Prysak – Członek Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: ekonomia menadżerska), a także Master of Business Administration w Akademii WSB.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 2008 – 2009 w Vienna Finanse jako doradca finansowy,
• w latach 2010 – 2012 Nordic Gaming Group jako Payment & Risk Analyst,
• w latach 2013 – 2016 w Betsson Group kolejno jako Payment & Risk Analyst, Finance Officer, Finance Supervisor, Finance Manager,
• od roku 2016 – nadal w STS S.A. jako Finance Manager, a od 2019r. jako Dyrektor Finansowy
• spełnia kryterium niezależności.

 

• Wiesław Smaza – Członek Rady Nadzorczej,

Posiada wykształcenie średnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żywcu.

Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 1970 – 1971 w Zakładzie Urządzeń „ZAM” w Kętach jako stażysta,
• w latach 1972 – 1975 w Zakładach Przemysłu Wełnianego „KENTEX” w Kętach, jako pracownik transportu wewnętrznego,
• w latach 1975 – 1981 w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Bielsku-Białej jako starszy wychowawca zastępca komendanta hufca,
• w latach 1981 – 1993 w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Kętach jako agent sklepu i wiceprezes ds. handlu,
• w latach 1993 – 1999 w Przedsiębiorstwie „ATAL” Zbigniew Juroszek jako specjalista ds. sprzedaży,
• w roku 1999 w ATAL Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, jako prezes zarządu,
• w latach 1999 – 2010 w STAR-TYP SPORT Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako dyrektor ds. ekonomicznych oraz zastępca prezesa zarządu,
• w latach 2010 – 2012 w ATAL Wysoka Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, jako prokurent,
• od roku 2006 w Spółce kolejno jako członek Rady Nadzorczej (2006 – 2010), wiceprezes Zarządu (2010 - 2011), Prokurent (2011), Specjalista ds. Umów Deweloperskich (od 2014r. do 27.10.2017 r.) oraz jako członek Rady Nadzorczej (od 2014r.),

 

• Elżbieta Spyra – Członek Rady Nadzorczej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej i korporacyjnej podmiotów gospodarczych z kapitałem polskim i zagranicznym, a także spółek publicznych, które zdobyła w ramach praktyk zagranicznych oraz pracy w kancelariach i spółkach. W ostatnich latach związana ze spółkami notowanymi na GPW z branży przemysłowej, deweloperskiej oraz bukmacherskiej. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz certyfikat Compliance Officer.
Przebieg pracy zawodowej:

• w latach 2009 – 2010 aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Klimek, Lewandowski sp.p. w Pszczynie,
• od roku 2011 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa prawnego,
• w latach 2011 – 2015 aplikant radcowski/radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Malirz, Czech sp.j. w Katowicach,
• od roku 2016-2022 zatrudniona w Spółce „Orzeł Biały” S.A. w Piekarach Śląskich,
• od roku 2016 w Spółce jako członek Rady Nadzorczej,
• od roku 2021 niezależny członek Rady Nadzorczej STS Holding S.A.
• od roku 2022 związana zawodowo z Grupą American Heart of Poland,
• spełnia kryterium niezależności