pl | en | de


Podstawowe informacje

ATAL S.A. jest jednym z czołowych deweloperów w Polsce. Głównym profilem działalności jest realizacja projektów mieszkaniowych, od pojedynczych budynków wielorodzinnych w centralnych lokalizacjach po wieloetapowe osiedla, zlokalizowane w obrębie siedmiu największych miast w Polsce: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta, Łodzi, Gliwic i Katowic. Od czerwca 2015 roku akcje ATAL S.A. są notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pierwsze projekty ATAL, obejmujące budownictwo mieszkaniowe, rozpoczęto 2003 roku, a założycielem i wiodącym akcjonariuszem spółki jest polski przedsiębiorca z ponad 25-letnim doświadczeniem biznesowym – Zbigniew Juroszek. Od 2006 roku ATAL funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Obecnie ATAL S.A. zajmuje czołową pozycję wśród największych przedsiębiorstw w branży deweloperskiej w Polsce. W aktualnej ofercie sprzedaży znajdują się inwestycje deweloperskie realizowane w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Łodzi, Gliwicach oraz Katowicach.

ATAL S.A. jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich uczestniczy w programach Firma Wiarygodna Finansowo oraz Rzetelna Firma, w ramach których otrzymał Złoty Certyfikat. Spółka została uhonorowana wieloma prestiżowymi tytułami i nagrodami, w tym m.in.: Diament Forbes 2019, HOUSEMARKET SILESIA AWARDS 2018 w kategorii Deweloper Roku, Transparentna Spółka Roku 2017 z indeksu SWIG80, Perła Polskiej Gospodarki, Gazela Biznesu. Jednocześnie Prezes zarządu Zbigniew Juroszek został osobiście wyróżniony przez miesięcznik Builder tytułem „Osobowość branży budownictwo 2014 roku”.

ATAL S.A. posiada następujące przewagi konkurencyjne:

• długoletnie doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich,

• ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie biznesowe prezesa zarządu, w tym ponad piętnastoletnie w branży deweloperskiej,

• realizacja zadań generalnego wykonawcy za pośrednictwem spółek należących do Grupy (brak zewnętrznych generalnych wykonawców),

• własna sieć sprzedaży,

• realizacja projektów bez udziału spółek celowych,

• unikatowy program wykończenia mieszkań „pod klucz” – ATAL Design,

• wysokie wyniki sprzedaży i przekazań lokali,

• selektywny dobór gruntów,

• dywersyfikacja rynków działalności i realizowanych projektów,

• wykwalifikowana i doświadczona kadra menedżerska

 • silna pozycja finansowa i dywersyfikacja źródeł finansowania,

• bezpieczna sytuacja gotówkowa,

• wysoki poziom rentowności.

Przewagi konkurencyjne ATAL S.A., to stabilny akcjonariat i konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju przez zarząd Spółki, szybkość podejmowania decyzji, umiejętność pozyskiwania finansowania (długoletnia współpraca z bankami oraz rynkiem kapitałowym), pozyskiwania gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, wysoka jakość i bardzo dobre dopasowanie realizowanych projektów do oczekiwań klientów .