pl | en | de


Pozycja na rynku

Grupa ATAL prowadzi działalność deweloperską w 7 największych aglomeracjach w Polsce – Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Spółka jedynym deweloperem obecnym we wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce.

Rynek deweloperski w naszym kraju jest mocno rozdrobniony. W poszczególnych regionach Polski funkcjonują zarówno duże podmioty o ogólnopolskim zasięgu działalności, jak i lokalne firmy prowadzące projekty w danej lokalizacji. Największa konkurencja występuje na terenie dużych aglomeracji, na których inwestuje także ATAL. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w w 7 największych aglomeracjach w Polsce – Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Poszczególne rynki cechują się pewnym zróżnicowaniem w zakresie potrzeb i zwyczajów klientów. Rynki takie jak warszawski, wrocławski i krakowski ciągle się rozwijają. W tych regionach konkurencja jest bardzo silna. Liczy się lokalizacja, atrakcyjność projektu, jakość wykonania oraz cena mieszkania. Systematyczny rozwój aglomeracji powoduje jednak utrzymywanie potencjału budowy nowych mieszkań na wysokim poziomie.

Rynek warszawski jest największym rynkiem mieszkaniowym w Polsce, występują na nim najwyższe ceny powierzchni mieszkaniowej za metr kwadratowy. Warszawski rynek nieruchomości jest jednym z najbardziej zróżnicowanych. Wynika to w dużej mierze z istnienia dzielnic o charakterze prestiżowym (np. Mokotów, Żoliborz), gdzie ceny mieszkań są z reguły wyższe niż w pozostałych, a także dzielnic skupiających głównie mieszkania popularne, których parametry cenowe były dopasowane do programu „Rodzina na Swoim” lub „MdM”.

Rynek krakowski postrzegany jest przez Grupę jako atrakcyjny. Jest on specyficzny ze względu na charakter miasta turystycznego, centrum akademickiego i w ostatnich latach centrum usług dla biznesu. Zarząd Spółki uważa, że krakowski rynek nieruchomości posiada znaczny potencjał rozwoju i jest odporny na krótkoterminowe wahania koniunktury, w związku z tym Zarząd podejmuje działania aby utrzymać pozycję wiodącą dewelopera mieszkaniowego na tym rynku.

Rynek wrocławski jest trzecim rynkiem pod względem wielkości oferty mieszkaniowej, mierzonej liczbą mieszkań dostępnych do sprzedaży. Silna lokalna gospodarka i rozwijająca się infrastruktura drogowa przyciągają spółki zajmujące się handlem detalicznym, logistyką oraz realizacją projektów deweloperskich. Rynek ten cechuje się dojrzałością i wysokim stopniem konkurencyjności.

Rynek łódzki Zarząd Spółki rozpatruje się jako potencjalnie rozwojowy. Z uwagi na swoją lokalizację i potencjał demograficzny Łodzi przyciąga coraz więcej inwestorów lokujących tam swój biznes. Istotny jest fakt posiadania własnego lotniska i dobrego połączenia kolejowego z Warszawą, które zostanie jeszcze znacząco poprawione.

Rynek katowicki jest oceniany jako stabilny. Z jednej strony, charakteryzuje się wysokimi średnimi zarobkami mieszkańców w skali kraju z drugiej zaś relatywnie niskimi cenami nieruchomości oraz niekorzystnym trendem demograficznym.

Natomiast Poznań i Trójmiasto to aglomeracje, w których Spółka zakupiła działki i w 2016 roku wprowadziła do sprzedaży pierwsze inwestycje. Wejście na nowe rynki traktowane jest długofalowo i w perspektywie kolejnych lat planowane jest zwiększenie skali działania. Taka dywersyfikacja pozwala na większą niezależność od zmienności koniunktury na poszczególnych rynkach.