pl | en | de


Strategia

Głównym celem ATAL S.A. jest maksymalizacja wartości spółki dla akcjonariuszy przez realizację projektów mieszkaniowych, zapewniających wysoki poziom marży. Wiodącym produktem Spółki są mieszkania w standardzie średnim oraz premium, które realizowane są w popularnych lokalizacjach w siedmiu największych miastach w Polsce. W związku z tym, ATAL realizuje strategię zakupu gruntów, które zapewnią osiągnięcie zakładanego – wysokiego – poziomu marż, przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen sprzedaży mieszkań oraz wysokiej jakości wykonania. ATAL S.A. jest wiodącym deweloperem pod względem liczby sprzedanych mieszkań oraz wielkości uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży.

Strategia ATAL S.A., zakłada:

• Utrzymanie silnej pozycji na rynku warszawskim, wrocławskim, krakowskim oraz rozszerzenie oferty o powierzchnie komercyjne – budynki biurowe.

• budowanie silnej pozycji na rynku trójmiejskim, poznańskim oraz łódzkim.

• umocnienie pozycji lidera na rodzimym rynku katowickim,

• rozszerzenie katowickiej oferty do poziomu aglomeracji, wejście m.in. z pierwszymi projektami do miast ościennych,

• dywersyfikacja źródeł finansowania inwestycji – zarówno ze środków bankowych, jak i z rynku kapitałowego,

• zakup gruntów w bardzo dobrych lokalizacjach na atrakcyjnych warunkach,

• rozbudowane struktury wewnętrzne organizacji, umożliwiające realizację inwestycji od jej przygotowania po budowę i sprzedaż,

• współpraca z najlepszymi architektami w Polsce oraz rozwijanie kompetencji własnego biura projektowego,

• umacnianie konkurencyjnego, autorskiego program wykończeń mieszkań „pod klucz” – ATAL Design.