pl | en | de


Notowania na Catalyst

Obligacje ATAL S.A. o wartości ponad 25 mln zadebiutowały 10 grudnia 2013 r. na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu BondSpot. Środki uzyskane z emisji Spółka przeznaczyła na zakup gruntów pod nowe inwestycje w kluczowych dla firmy miastach. ATAL S.A. jest jednym z trzech największych deweloperów w Polsce pod względem sprzedaży mieszkań.

Subskrypcja na zakup obligacji wprowadzonych na giełdę rozpoczęła się 6 września i zakończyła 17 września 2013 roku. Pierwsza w historii Spółki emisja papierów dłużnych odbyła się 8 października. Emisja liczyła 7 860 2-letnich obligacji serii A i 17 600 3-letnich obligacji serii B, o łącznej wartości nominalnej 25,46 mln zł. Nabywcami obligacji są wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

ATAL S.A. w 2014 roku przeprowadził także II emisję obligacji o wartości 30 mln złotych na rynku Catalyst, gdzie notowany jest od grudnia 2013 roku. Oferta prywatna została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i spotkała się z dużym zainteresowaniem. Obligacje są dwuletnie i posiadają datę wykupu przypadającą na dzień 17 czerwca 2016 r. Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,30% w skali roku.

Strategia rozwoju Spółki zakłada ugruntowanie jej pozycji w pierwszej trójce największych deweloperów w Polsce. W tym celu ATAL S.A. zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie na rynku warszawskim, gdzie z sukcesem zrealizował inwestycję Atal Marina. Ponadto Spółka będzie dążyła do wzmocnienia pozycji lidera w Krakowie, gdzie oferuje m.in. kompleksy mieszkaniowe Bronowice Residence, City Towers Czyżyny czy zlokalizowany w centrum miasta projekt Nadwiślańska 11. Priorytetem będzie także utrzymanie udziału w rynkach wrocławskim, gdzie w portfelu nieruchomości mieści się m.in. Dyrekcyjna 33 oraz osiedle domów Ville Murano, a także w Łodzi, w której buduje kolejny etap inwestycji Nowe Polesie. W Katowicach z kolei firma realizuje osiedle ATAL Francuska Park, w ramach którego powstanie 655 mieszkań.

Strategia rozwoju spółki na 2015 rok zakłada ugruntowanie wiodącej pozycji na rynku deweloperskim w Polsce. Planujemy ciągły rozwój naszej działalności i kolejne inwestycje w kluczowych dla nas miastach. Będziemy wzmacniać pozycję lidera w Krakowie, ale także zamierzamy zwiększyć zaangażowanie na priorytetowym dla nas rynku warszawskim. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych inwestycji w Warszawie, a wysoka sprzedaż mieszkań potwierdza słuszność naszych działań. - mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.

ATAL S.A. jest obecny na polskim rynku od 25 lat. Spółka należy do grupy kapitałowej ATAL, gdzie jest jednostką dominującą. Specjalizuje się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, biurowych i handlowo-magazynowych zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. mkw.