pl | en | de


Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi publikowane na podstawie art. 90i Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2020